PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ I UŻYTKOWEJ

"TETE"

Rząska k/Krakowa, ul. Lipowa 12, 30 – 199 Kraków

tel. fax. (0-12) 626 51 20

tete@ceramika-art.com.pl